.

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh

Để góp phần đánh giá sơ tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023, Quý Phụ huynh học sinh vui lòng:

1. Quay video cho con với chủ đề “Công dân số hạnh phúc”;

2. ĐẶT TÊN FILE: hovatenHS-sodienthoaiPH

3. Đưa video lên youtube (Tham khảo cách làm tại: https://youtube.com/watch?v=otboKFRwDWk )

4. Gửi đường link youtube đến Nhà trường theo hướng dẫn tại đường link: http://bit.ly/nshn-TS1-video trước ngày 31/12/2021.

5. Gợi ý nội dung video bao gồm:

+ Những suy nghĩ, ý tưởng của các con muốn nhắn gửi tới các bạn/cộng đồng để là một công dân số hạnh phúc 

+ Những khoảnh khắc/câu chuyện mà các con cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc 

+ Chia sẻ, giới thiệu về những ứng dụng công nghệ thông tin giúp các con học tập, phát triển bản thân 

Trân trọng./.