.

Những điểm đổi mới của Ngôi Sao Hà Nội trong năm học 2023 – 2024:

– Triển khai chương trình giáo dục đồng nhất tại 2 cơ sở
– Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, nghiên cứu và kiểm tra đánh giá trên diện rộng
– Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy đối với bộ môn Tiếng Anh và ngoại ngữ 2
– Triển khai Toán tư duy tới tất cả các khối lớp cấp Tiểu học với thời lượng 1 tiết/tuần
– Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ do giáo viên dẫn dắt và học sinh chủ trì hoạt động
– Chú trọng việc phát triển sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, hướng tới cuộc sống cân bằng và hạnh phúc