.

Ngôi Sao Hà Nội trân trọng gửi tới các bậc phụ huynh bảng phí cấp Tiểu học & Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021:

BẢNG PHÍ KHỐI 1

BẢNG PHÍ KHỐI 2, 3, 4, 5

BẢNG PHÍ KHỐI 6

BẢNG PHÍ KHỐI 7, 8, 9