.

Giúp các bạn học sinh của Trường Ngôi Sao Hà Nội có thể làm bài thi, bài kiểm tra thông qua mạng Internet một cách dễ dàng

1. Trang E-learning dành cho các lớp Tiểu Học

2. Trang E-learning dành cho các lớp THCS